Lions KoldingForsideKlubinfoLionsfaktaLions feriehuseLinksKontaktBagagerumsmarkedMæslinger
  Læs mere om Lions Danmark   
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave
Fakta om Lions

Lions Clubs International er verdens største private humanitære hjælpeorganisation med knap 1,4 mill. medlemmer i 45.800 klubber i 202 lande og geografiske områder. I Danmark er der 315 klubber med ca. 7.200 medlemmer inkl. Færøerne og Grønland.

Lions Clubs International blev startet ved, at en række serviceklubber i USA i 1917 gik sammen i én organisation. Udgangspunktet var, at man i fællesskab kunne løse flere opgaver. Målsætningen var allerede den gang klar: Medlemmer af Lions forpligter sig til at hjælpe medmennesker i nød samt at arbejde for en bedre forståelse blandt verdens folk.

Når Lions Club International har opnået en så stor styrke, skyldes det et tæt samarbejde forankret i ønsket om at arbejde på tværs af nationale grænser, social status samt politiske eller religiøse tilhørsforhold.

I 2007 har vi af  "The Finansiel Times Ltd. 2007", fået bedømmelsen som " Verdens bedste NGO" at samarbejde med. Der kan læses mere om det på http://www.lions.dk/

Ubeskåret velgørenhed

Lions Club har to strengt adskilte regnskaber, hvilket betyder, at hver og én indsamlet krone ubeskåret går til velgørende formål. De udgifter, klubberne og organisationen har, betales via medlemmernes kontingent - normalt 1.200-1.800 pr. år. Det to-delte regnskabssystem gør det muligt at øremærke de penge, der indsamles til de konkrete projekter.

Der er ingen fast fordelingsnøgle for de penge, som Lions indsamler. Et fingerpeg viser, at omkring 20 % af midlerne gives til internationale projekter, 20 % til nationale aktiviteter og de resterende 60% anvendes til den enkelte klubs lokale hjælpearbejde.

I Danmark indsamler Lions ca. 36 - 40 mill. kr. pr. år.

Lions Danmark ydede ved den store naturkatastrofe i Asien julen 2004 omgående førstehjælp fra dag ét, og siden har Dansk Lions ydet hjælp i de berørte lande for 6,4 mill. kr. og yder fortsat hjælp i området.

Vi har i årene 2005-08 indsamlet i Danmark ca.11 mill. kr. og på verdensplan 204 mill.$  til fortsættelsen af Lions Kamp mod blindhed. Den første indsamling på verdensplan fandt sted i årene 1990-93, her har vi opnået store resultater, som f.eks. 1200 operationer mod grå stær om dagen.

Information

Yderligere oplysninger om Lions Club Kolding, kan du få ved henvendelse til kolding@lions.dk

                                           

Ofte stillede spørgsmål

Vi bliver ofte spurgt:

Er det en hemmelig loge?
Skal man gennem rituel optagelsesprocedure for at blive medlem?
Bliver de indsamlede midler "ædt" op af administration?

NEJ - kan vi svare til alle disse spørgsmå.. Der er hverken noget hemmeligt eller specielle optagelsesprocedurer i en Lions Club. Vi vil gerne slå fast, at alle indsamlede midler går ubeskåret til humanitære formål i både Danmark og i udlandet.

Vi hylder princippet "én krone ind - én krone ud".

Hvad er så en Lions Club?
Enhver lokal Lions Club er en lille lokal enhed i verdens største private humanitære organisation, hvor kvinder og mænd fra alle samfundslag er med til at yde en humanitær indsats.

Lions bevægelsen blev stiftet i 1917 af Melvin Jones i Chicago - USA.

Den første Lions Club kom til Danmark (København) i 1950.

Lions Club Kolding blev stiftet 22. november 1963 og har igennem årene været aktiv i det lokaleområde . Klubben tæller i dag 41 aktive medlemmer og har et nært samarbejde med de øvrige Lions klubber og det offentlige på flere områder.

Lions er en udadvendt organisation, der er med til at skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk.

Lions er aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd.

Lions danner et forum til drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser.

Lions indtjener penge igennem mange og spændende aktiviteter til støtte og forebyggelse, hvor samfundet måske har svært ved at nå ind.


Hvordan skaffer vi penge?
Kun fantasien sætter grænser, men i lokalområdet er vi nok mest kendt for vores julelotteri, bagagerumsmarked, fjordsvømning og cykelløb.


Hvad bruger vi så de penge til?
Lions har siden starten været med til at hjælpe nødlidende overalt på kloden ved naturkatastrofer, blindhed, sygdom, sult m.m..

Vi opdeler donationerne i tre kategorier: Lokalt - Nationalt - og Internationalt.

Lokalt støtter vi bl.a. ungdoms- og ældrearbejdet, SSP og misbrugsbekæmpelse.

Nationalt: Ungdomslejre, hvor vi sender unge ud på udveksling i verden og modtager tilsvarende på besøg i Danmark.

Lions Pris, som bliver uddelt én gang om året af vores protektor Hans Kongelig Højhed Prinsgemalen til humanitære institutioner og forskning. Her er beløbet som regel på kr. 550.000,-                  

Lions Holdning og Handling (Lions Quest) og Mod Misbrug:
Er et skoleprogram hvor man underviser børn og unge i klassens time, med det primære formål "at sige fra" til bl.a. narko og andre rusmidler, samt vold og anden kriminalitet. Kampagnen henvender sig også til ungdoms & sportsklubber.

Internationalt: Lions Katastrofe- og Hjælpefond, som klubberne i Danmark indbetaler til, Har til stadighed ca. 2 - 3 mio kr. stående, så der med få timers varsel kan udbetales, hvor der er behov for hurtig hjælp.

Sight First (Operation Gensyn): Er et andet stort internationalt Lionsprojekt, hvor man gør en stor indsats for at helbrede og forhindre blindhed. Kampagnen startede første gang i 1990-93 og anden gang 2005-08, hvilket indebærer at der d.d. er indsamlet ca. 350 mio. US $ og har herved været med til at redde synet hos millioner af mennesker.

Dette er et lille udpluk af vores aktiviteter og vi håber at du er blevet nysgerrig samt gerne vil høre mere om Lions.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark